Vyhledávání

Kontakt

cestovní pojistení

vodickaall@gmail.com

Pojištění storno poplatků

30.06.2014 13:14

Proč se vyplatí pojištění storno poplatků?
Například pokud nemůžete z důvodu onemocnění odcestovat na svoji dovolenou je to velmi mrzuté a peníze by Vám mohly propadnout. Proti této finanční ztrátě Vás ochrání pojištění storno poplatků.

Pojištění je možné sjednat v okamžiku zaplacení jakékoliv cestovní služby, která obsahuje v obchodních podmínkách také podmínky pro stornování.

A co všechno si můžete pojistit?
Celý zájezd, samostatné letenky, jízdenky nebo ubytování.

Uhradíme Vám až 80 % stornopoplatků, pokud budete nuceni plánovanou cestu zrušit z důvodu:

  • náhlého akutního onemocnění úrazu
  • úmrtí pojištěného nebo osoby blízké
  • značné škody na majetku
  • podání žádosti o rozvod
  • zmeškání dopravního prostředku
  • obdržení nečekané výpovědi z pracovního poměru (přesné podmínky jsou uvedené v pojistných podmínkách pro Cestovní pojištění)